Kosten

Voor alle activiteiten van De Brug Oldambt is contributie verschuldigd.
Iedereen betaalt een basiscontributie, welke we afdragen aan de Provinciale stichting de Brug voor verzekeringen.
Daarnaast wordt er per activiteit een bedrag in rekening gebracht.

Contributie :

De kosten 2024:

€17,50 afdracht aan de provinciale Brug.

€50,00 basiscontributie

€75,00 voor zwemmen of muziek

Dit geldt voor een heel seizoen van september t/m mei.

Bij niet een heel seizoen deelname wordt een verdeelsleutel toegepast op het bedrag zwemmen of muziek.

Voor de betaling van de contributie ontvang je in oktober/november een factuur. Je kunt het bedrag
in 1x betalen, maar het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Hiervoor kun je contact opnemen
met de penningmeester.

Opzeggen:

Wanneer je niet meer wilt deelnemen aan de activiteiten van De Brug Oldambt, moet je je schriftelijk afmelden bij het secretariaat. Zonder afzegging blijft er contributie verschuldigd.