Kosten

Voor alle activiteiten van De Brug Oldambt is contributie verschuldigd.
Iedereen betaalt een basiscontributie, welke we afdragen aan de Provinciale stichting de Brug voor verzekeringen.
Daarnaast wordt er per activiteit een bedrag in rekening gebracht.

Contributie:

  • Basisbedrag: € 60,00
  • Zwemmen:     € 65,00
  • Muziek:          € 65,00

Voor de betaling van de contributie ontvang je een factuur.

Opzeggen:

Wanneer je niet meer wilt deelnemen aan de activiteiten van De Brug Oldambt, moet je je schriftelijk afmelden bij het secretariaat. Zonder afzegging blijft er contributie verschuldigd.