Organisatie

Wat is “DE BRUG”?

“DE BRUG” provincie Groningen is de organisatie voor sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking in de provincie Groningen. “De Brug” is aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland (GSN) en organiseert sport, spel en recreatieactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen en is de koepelorganisatie van negen regionale afdelingen. Ons motto is: “Normaal waar het kan en speciaal waar dat moet”

De Brug regionaal

“De Brug” provincie Groningen bestrijkt de hele provincie Groningen en de kop van Drenthe. Naast de wekelijkse activiteiten in de regionale afdelingen kunnen de deelnemers mee doen aan provinciale ontmoetingen. Deze zijn recreatief en/of wedstrijdgericht. Zo kennen we verscheidene provinciale kampioenschappen op tal van sport en bewegingsonderdelen (voetbal, zwemmen, sjoelen, dammen enz.). Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te doen aan Noordelijke kampioenschappen, nationale en internationale wedstrijden.

“DE BRUG” provincie Groningen kent 8 aangesloten regionale stichtingen. Elke regionale stichting heeft zijn eigen bestuur en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten in de regio. Iedere regionale stichting heeft twee vertegenwoordigers afgevaardigd in het bestuur van “DE BRUG” provincie Groningen.

“DE BRUG” provincie Groningen kan hierdoor worden beschouwd als de provinciale overkoepeling van de regionale stichtingen.

Bestuur de Brug “Regio Oldambt”

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur:

Voorzitter: vacature
Secretaris: Mieneke Engwerda
Penningmeester: vacature

Overige bestuursleden:

Annet Kooyman

Harrie Bleeker

Geertje Smit